headerimg2018

od 22. 2. 2021 do 28. 2. 2021

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

22 2. 2021

Katedry sv. Petra, apoštola

neverejná

Na úmysel ordinára

Utorok

23. 2. 2021

neverejná

+ Milan Gajdoš a Paulína Živčicová

Streda

24. 2. 2021

neverejná

+ rod. Ondruškoví a brat Anton

Štvrtok

25. 2. 2021

neverejná

+ st. rod. Pavol a Berta Gašparoví a dcéra Anna

Piatok

26. 2. 2021

neverejná

+ rod. Michal a Anna Štiglicoví a dcéra Mária

Sobota

27. 2. 2021

neverejná

+ brat Jozef Minárik /30 dňová/

2. pôstna nedeľa

28. 2. 2021

neverejná

+ manžel Jozef Múčka a rod.

   
       

Poďakovanie

Veľmi pekne ďakujem za milodary, ktoré ste zaslali na účet farnosti. V súčasnej ťažkej situácii je to pre našu farnosť veľká pomoc.

Jediným príjmom farnosti sú milodary, ktoré sa vyberajú v kostole /zvonček/. Teda už niekoľko týždňov nemá farnosť žiaden príjem, keďže sa nemôžu konať verejné bohoslužby. O to viac si vážim každý váš dar a pomoc pre farnosť.

Ak by niekto chcel venovať milodar na prevádzku kostola a farnosti, môže svoj milodar zaslať na bežný účet farnosti: č. účtu: SK94 0200 0000 0013 1467 1653. Vďaka.

 

Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší na mesiac marec si môžete nahlásiť telefonicky na č. 0907 787 221.

 

Jarná zbierka na charitu 2021

V nedeľu, 21. februára 2021, slávi Katolícka cirkev 1. pôstnu nedeľu. Tradične sa v tento deň koná v kostoloch Jarná zbierka na charitu. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete opäť podporiť aj online cestou - na webovej stránke: www.precharituba.sk. V online Jesennej zbierke na charitu darcovia venovali Bratislavskej arcidiecéznej charite na pomoc núdznym 7 723,57 Eur. Pán Boh nech odmení každého nezištného darcu.

 

Pastierky list

Dávam vám do pozornosti pastiersky list bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského a odporúčam pozorne si ho prečítať.

 

 

Vyjadrenie k antikampani k sčítaniu obyvateľstva

 

Katolícki biskupi vydali vyjadrenie k prebiehajúcej antikampani, ktorú sprevádza aktuálne sčítanie obyvateľstva. Text nájdete tu.