headerimg2018

od 8. 2. 2021 do 14. 2. 2021

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

8. 2. 2021

neverejná

+ Anna Batoryová, Mária Halčinová, Anna Koščaková

Utorok

9. 2. 2021

neverejná

+ rod. Jozef a Klára Lengyeloví a st. rod. 2

Streda

10. 2. 2021

neverejná

+ manžel Emanuel Grell, Valéria Packová, Michal Grell a rod. Helena a Emanuel

Štvrtok

11. 2. 2021

neverejná

Za Božiu pomoc pre Jozefínu a Františka Gallikových

Piatok

12. 2. 2021

neverejná

Za uzdravenie chorých: Ladislava a Márie

Sobota

13. 2. 2021

neverejná

Za dar viery a Božiu pomoc pre rodiny: Špakové, Brondošovú, Mazurekovú a Modlovú

6. nedeľa v cezročnom období

14. 2. 2021

neverejná

+ rod. Ján a Margita Slávikoví

   
       

Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší na mesiace február a marec si môžete nahlásiť telefonicky na č. 0907 787 221.