headerimg2018

od 1. 2. 2021 do 7. 2. 2021

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

1. 2. 2021

neverejná

Za zdravie a Božie požehnanie pre duchovného otca Pavla Hucíka

Utorok

2. 2. 2021

Obetovanie Pána

neverejná

+ z rodiny Kurucovej: Mária, Štefan, Anna, Stanislav

Streda

3. 2. 2021

neverejná

+ z rodiny Žmijovskej: Anna, Jakub, Gustáv, Ján, František

Štvrtok

4. 2. 2021

neverejná

+ z rodiny Špakovej: Mária, Tomáš, František

Piatok

5. 2. 2021

neverejná

+ Pavol Ježovič a rodičia

Sobota

6. 2. 2021

neverejná

Za rodinu, veľa Božích milostí, zdravia a pokoja

5. nedeľa v cezročnom období

7. 2. 2021

neverejná

Za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

   
       

Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší na mesiace február a marec si môžete nahlásiť telefonicky na č. 0907 787 221.