headerimg2018

od 11. 1. 2021 do 17. 1. 2021

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

11. 1. 2021

neverejná

Na úmysel ordinára

Utorok

12. 1. 2021

neverejná

 

Streda

13. 1. 2021

neverejná

+ Ján a František a švagriná Dagmar

Štvrtok

14. 1. 2021

neverejná

+ Jozefína a Ján Pažitní a rod. 2

Piatok

15. 1. 2021

neverejná

+ manžel a otec Milan Stanislav a celá rodina

Sobota

16. 1. 2021

neverejná

Za Božiu pomoc pre syna Martina

2. nedeľa v cezročnom období

17. 1. 2021

neverejná

Za farníkov

   
       

Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší na mesiace január, február a marec si môžete nahlásiť telefonicky na č. 0907 787 221.