Vytlačiť 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

8.00

+ vdp. Ján Vojtech

Utorok

   18.00

+ Ľudovít Varjú

Streda

8.00

+ manžel Vladimír Hlocký

Štvrtok

8.00

Za celú farnosť

18.00

+ rodičia Jozef a Helena Farkašoví

Piatok

18.00

Na úmysel

Sobota

8.00

+ František Filipovič a matka Vilma

Nedeľa

8.00

+ rodičia   Eduard a Helena Dančíkoví a brat Vojtech

10.30

Za celú farnosť

 

LITURGICKÝ KALENDÁR :

     PONDELOK   : Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky ľubovoľná spomienka

     UTOROK       : Sv. Ponciána pápeža, a Hypolita, kňaza, mučeníkov, ľubovoľná spomienka                            

     ŠTVRTOK     : NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, SLÁVNOSŤ

     PIATOK        : Sv. Štefana Uhorského, ľubovoľná spomienka

                              

Vo štvrtok 15.augusta je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše budú ráno o 8.00 a večer o 18.00.

- V tomto týždni upratovanie kostola zabezpečujú Mária Roková a Alena Galovičová.