headerimg2018

 

V KOSTOLE SA DOČASNE NEBUDÚ SLÁVIŤ SV. OMŠE

Konferencia biskupov Slovenska na základe rozhodnutia o zákaze verejných zhromaždení z dôvodu ohrozenia epidémiou koronavírusu dňa 10. marca 2020 súhlasila s nekonaním verejných bohoslužieb s platnosťou od 10. marca do 23. marca 2020.

Vo vedomí zodpovednosti za zdravie veriacich a na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva i na základe stanoviska Igora Matoviča, povereného zostavením vlády, stanovujeme, aby sa verejné bohoslužby nekonali v katolíckych kostoloch až do 31. marca 2020.

Z tohto rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú svojich veriacich v uvedenom období - od 10. marca 2020 do 31. marca 2020 - od účasti na nedeľnej svätej omši.

V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizmu (porov. č. 2183) a kódexu (porov. kán. 1248 § 2), ktoré stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním Liturgie hodín alebo iných modlitieb či už osobne alebo v rodine. Existujú viaceré možnosti sledovať sväté omše prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu.

Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu povinnosť chrániť si vlastný život a životy iných. Našimi modlitbami a našou príkladnou činnosťou posilňujeme dôveru v Boha a aj vzájomnú dôveru medzi ľuďmi.

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!

V Bratislave 20. marca 2020

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Vzhľadom na uvedené rozhodnutie sa ani v našom kostole v uvedenom období nebudú sláviť verejné bohoslužby a ani iné pobožnosti a zhromaždenia.

Ako miestny farár budem súkromne denne slúžiť sv. omše za našu farnosť. Ak by ste chceli, aby som týmto spôsobom slúžil sv. omše na úmysly, ktoré už máte zapísané, prípadne chcete nahlásiť nové, kontaktujte ma telefonicky.

K sviatosti zmierenia ako aj k vyslúženiu sviatosti pomazania chorých som k dispozícii na požiadanie. V prípade potreby ma kontaktujte telefonicky na č.: 0907 787 221.

Povzbudzujem vás všetkých k trpezlivosti, pokoju, opatrnosti a solidarite. Zároveň vás prosím, aby sme všetci rešpektovali nariadenia a usmernenia štátnych orgánov a chránili tak seba aj svojich blížnych, hlavne tých najzraniteľnejších!

 

Miroslav Michalka

farár