headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

9. 3. 2020

-

-

Utorok

10. 3. 2020

18.00

+ František a Marta Kodayoví a st. rod. - ZRUŠENÉ

Streda

11. 3. 2020

18.00

+ kňaz Tomáš Kuľka /ročná/- ZRUŠENÉ

Štvrtok

12. 3. 2020

18.00

+ Mária Kardošová a st. rod.- ZRUŠENÉ

Piatok

13. 3. 2020

18.00

+ Ladislav a Amália Čechovičoví a celá rodina- ZRUŠENÉ

Sobota

14. 3. 2020

08.00

+ Leopold Pyša a manželka- ZRUŠENÉ

3. pôstna nedeľa

15. 3. 2020

08.00

+ manžel Rudolf Tóth, jeho rodičia a súrodenci- ZRUŠENÉ

10.30

Za farníkov- ZRUŠENÉ

       

Upratovanie kostola tento týždeň zabezpečuje rodina Galovičová.

Do zbierky na charitu sme z našej farnosti prispeli 425,- EUR. Za vaše milodary vyslovujem Pán Boh odplať..

Pobožnosť krížovej cesty je v pôstnom období v piatok o 17,30 a v nedeľu o 14,00 h.