headerimg2018

 ZMENY z dôvodu choroby!!!

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

2. 3. 2020

-

-

Utorok

3. 3. 2020

18.00

+ Mária Krajčovičová, manželia Jozef a Pavol, syn Pavol a zať Juraj

Streda

4. 3. 2020

-

-

Štvrtok

5. 3. 2020

18.00

+ Jozef a Františka Baďuríkoví

Piatok

6. 3. 2020

19.00

+ Vincent a Irena Filipovičoví a syn Ladislav

Sobota

7. 3. 2020

08.00

+ st. a prastarí rod. Alojz a Veronika Mátheoví a ich deti

2. pôstna nedeľa

8. 3. 2020

08.00

+ st. rod. Mečároví a Slávikoví

10.30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola tento týždeň zabezpečujú Jarmila Chovancová a Slávka Guldanová.

Dnes po sv. omšiach sa koná celoslovenská zbierka na charitu.

Pobožnosť krížovej cesty bude v pôstnom období v piatok o 18,30 a v nedeľu o 14,00 h.

V piatok po sv. omši bude v kostole stretnutie birmovancov. - STRETNUTIE SA PREKLADÁ NA BUDÚCI PIATOK

V sobotu ju stretnutie birmovancov s animátorkami podľa plánu v školskej jedálni.

V sobotu po sv.omši bude fatimská pobožnosť.