headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

24. 2. 2020

-

-

Utorok

25. 2. 2020

18.00

+ Karol Kováč a súrodenci Mária, Ján a Pavol s rodinami a rodičia

Streda

26. 2. 2020

Popolcová streda

18.00

+ Jozef Múčka a rodičia

Štvrtok

27. 2. 2020

18.00

+ Ľudovít Šuplata a rodina

Piatok

28. 2. 2020

18.00

+ Hubert Ragas, vnuk Samko a rodina Muráňová

Sobota

29. 2. 2020

Katedra sv. Petra, apoštola

08.00

+ rodičia Mária a Karol Tuchscheroví

1. pôstna nedeľa

1. 3. 2020

08.00

Za členov ružencového bratstva

10.30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola tento týždeň zabezpečujú Mária Slováková a Renáta Molnárová

Dnes o 16,00h. sa bude v našom kostole konať ďalší ročník podujatia „Keď anjel v tebe spieva“ venovaný pamiatke Ferdinanda Svetloslava Veigla, OFM.

V stredu je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je deň pokánia v celej Cirkvi. Začína sa pôstne obdobie. Pobožnosť krížovej cesty bude v piatok o 17,30 a v nedeľu o 14,00 h.

V piatok po sv. omši bude v kostole stretnutie birmovancov.

V piatok 28. 2. 2020 bude v kostole sv. Mikuláša v Senci modlitbové stretnutie chlapcov, mužov, otcov a manželov. Začiatok po večernej sv. omši, záver o 24,00h.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

Oznamy ABU:

     Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2020/2021 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30.4.2020. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk.

     Katedra hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku organizuje v dňoch 30. júna – 5. júla 2019 v Ružomberku kurz pre chrámových organistov a kantorov. Záujemcovia si môžu vybrať z týchto špecializácií: 1. hra na organe, 2. dirigovanie zboru, 3. gregoriánsky chorál. Viac informácií ako aj prihlášku možno nájsť na webových stránkach: <https://www.facebook.com/KHKURK>; < http://www.zalmy.spevy.sk/zalmy_skripts/> alebo <https://khkurk.wixsite.com/katedra>.