headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

3. 2. 2020

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

   18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Antona

Utorok

4. 2. 2020

-

-

Streda

5. 2. 2020

Sv. Agáty, panny a mučenice

18.00

+ matka Božena Blahová a brat Peter

Štvrtok

6. 2. 2020

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov

18.00

+ rodičia Mária a František Rókoví

Piatok

7. 2. 2020

18.00

+ Jozef a Františka Baďuríkoví

Sobota

8. 2. 2020

08.00

+ rodičia Jozef a Klára Lengyeloví a st. rod. 2

5. nedeľa v cezročnom období

9. 2. 2020

08.00

+ Michal Grell, súrodenci Valéria a Emanuela a st. rod. Šimoničoví a Hincoví

10.30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola tento týždeň zabezpečujú rodiny Rybáriková a Gurská.

Dnes o 14,00h. bude v kostole adorácia a pobožnosť prvej nedele.

Zajtra budem udeľovať svätoblažejské požehnanie hrdla.

V sobotu budú mať birmovanci stretnutia v skupinách, tak, ako si dohodli s animátorkami.

Ďakujem všetkým dobrovoľníkom, ktorí včera pomáhali pri odzdobovaní stromčekov a upratovaní kostola.