headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

27. 1. 2020

-

-

Utorok

28. 1. 2020

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

18.00

+ otec Emil Železník, súrodenci Mária, Jozef a Anton a st. rod.

Streda

29. 1. 2020

18.00

+ rodina Križankovičová a Kadlečíková

Štvrtok

30. 1. 2020

18.00

+ st. rod. Mária a Jozef Čaputoví a ich deti

Piatok

31. 1. 2020

Sv. Jána Bosca, kňaza

18.00

+ František a Mária Gašparoví, brat Kamil a st. rod.

Sobota

1. 2. 2020

08.00

+ Mária a Anton Gašparoví

4. nedeľa v cezročnom období – Obetovanie Pána

2. 2. 2020

08.00

+ manžel a otec Peter Guldan

10.30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola tento týždeň zabezpečujú Edita Konečná a Iveta Ježovičová.

Dnes o 14,30h. bude v kostole modlitbové stretnutie spoločenstva Modlitby matiek.

V sobotu po sv. omši bude fatimská pobožnosť a po nej sa budú odzdobovať stromčeky a upratovať kostol.

Ohlášky: Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať: Filip Konečný, bývajúci v Kráľovej pri Senci a Lucia Šoltysová, bývajúca v Sabinove.