headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

20. 1. 2020

-

-

Utorok

21. 1. 2020

Sv. Agnesy, panny a mučenice

18.00

+ Vincent a Etela Trtoloví, brat Ján a celá rodina

Streda

22. 1. 2020

18.00

+ Bohumil Kováč a rod. 2

Štvrtok

23. 1. 2020

18.00

+ manžel a otec Jozef Šimonič

Piatok

24. 1. 2020

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

18.00

+ Ivetka Bačová

Sobota

25. 1. 2020

Obrátenie sv. Pavla, apoštola

08.00

+ rodina Bačová a Takáčová

3. nedeľa v cezročnom období

26. 1. 2020

08.00

+ dcéra Andrejka Makovská /ročná/

10.30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola tento týždeň zabezpečuje rod. Vozárová.

V piatok, 24. 1. 2020, po sv. omši bude v kostole stretnutie birmovancov.

Ohlášky: Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať tieto dve osoby: Filip Konečný, bývajúci v Kráľovej pri Senci a Lucia Šoltysová, bývajúca v Sabinove.