Vytlačiť 

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

13. 1. 2020

-

-

Utorok

14. 1. 2020

-

-

Streda

15. 1. 2020

18.00

Za duše v očistci

Štvrtok

16. 1. 2020

18.00

+ Priska Heribanová a st. rod.

Piatok

17. 1. 2020

Sv. Antona, opáta

18.00

+ krstní rod. Michal a Mária Zuzákoví

Sobota

18. 1. 2020

08.00

+ Štefan Trtol, Mária Trtolová, brat Štefan a sestra Gabriela a celý rod

2. nedeľa v cezročnom období

19. 1. 2020

08.00

+ Jozef Seko

10.30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola tento týždeň zabezpečujú Mária Šimoničová a Ľubica Blahová.

Dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie.