headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

6. 1. 2020

Zjavenie Pána

8.00

10.30

+ Matka Anna Šuplatová

Za farníkov

Utorok

7. 1. 2020

18.00

+ Jozef Mačai, manželka Anna a ich rodičia

Streda

8. 1. 2020

18.00

+ rod. Jozef a Júlia Hincoví a krstní rod. Imrich a Mária

Štvrtok

9. 1. 2020

18.00

+ Anička a Mária Kardošové

Piatok

10. 1. 2020

18.00

+ rod. Kašuboví a sestra Margita

Sobota

11. 1. 2020

08.00

+ Eva Adamíková

3. nedeľa po Narodení Pána – Krst Krista Pána

12. 1. 2020

08.00

+ Jozef Makový, rodičia a st. rod. 2

10.30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola tento týždeň zabezpečujú Vierka a Dominika Petríkové.