headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

23. 12. 2019

18.00

+ súrodenci Valéria Packová, Emanuel a Michal Grelloví a rod. Helena a Emanuel a za zdravie a Božie požehnanie pre mamu Ruženku a pani Martušku

Utorok

24. 12. 2019

8.00

23.00

+ rodičia Magdaléna a Tomáš

Za pokoj vo svete

Streda

25. 12. 2019

Narodenie Pána

8.00

10.30

+ rodičia Ján a Margita Slávikoví

Za farníkov

Štvrtok

26. 12. 2019

Sv. Štefana, prvého mučeníka

8.00

10.30

+ rod. Štefan a Júlia Šeboví a súrodenci

Na úmysel ordinára

Piatok

27. 12. 2019

Sv. Jána, apoštola a evanjelistu

18.00

+ Kvetoslava Farkašová

Sobota

28. 12. 2019

Sv. Neviniatok, mučeníkov

08.00

+ otec Ján Šuplata, manželky a syn Ján

Nedeľa sv. rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa

29. 12. 2019

08.00

Na úmysel ordinára

10.30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola tento týždeň zabezpečujú Klára a Daniela Tóthové.

Predvianočná sv. spoveď bude v našej dnes v čase 14,30 – 16,00 h.

Na sviatok Narodenia Pána, 25. 12., bude tradičná Vianočná farská ofera. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Komunita Cenacolo Vás srdečne pozýva na živé jasličky na Včelárskej paseke: 26. 12., 29. 12. a 5. 1. vždy o 17,00h.