headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

16. 12. 2019

 -  -

Utorok

17. 12. 2019

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

Streda

18. 12. 2019

18.00

+ rodičia Mária a Ján Valientoví a dcéra Janka

Štvrtok

19. 12. 2019

18.00

+ Alžbeta a Mária

Piatok

20. 12. 2019

18.00

+ Jaroslava Kmecová

Sobota

21. 12. 2019

08.00

+ Alexin a Mária Koišoví a rod. 2

4. adventná nedeľa

22. 12. 2019

08.00

+ rod. Klára a Ľudovít Štefanovskí, ich dcéra Ľudmila a celý rod

10.30

Za farníkov

       

Dnes po druhej sv. omši začína novéna „Putovanie Svätej rodiny“.

V stredu dopoludnia od 9,00h. budem spovedať chorých, ktorých ste nahlásili v sakristii.

Upratovanie kostola budúcu sobotu: spoločné predvianočné upratovanie.

Predvianočná sv. spoveď bude v našej farnosti v nedeľu 22. 12. 2019 v čase 14,30 – 16,00 h.

Komunita Cenacolo Vás srdečne pozýva na živé jasličky na Včelárskej paseke: 26. 12., 29. 12. a 5. 1. vždy o 17,00h.