headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

09. 12. 2019

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

18.00

Na úmysel ordinára

Utorok

10. 12. 2019

06.00

+ st. rod. Petríkoví a synovia Ján a Jozef

Streda

11. 12. 2019

06.00

+ Za zdravie a Božie požehnanie pre Roba

Štvrtok

12. 12. 2019

06.00

+ Miroslav a Helena Koišoví

Piatok

13. 12. 2019

18.00

+ rod. Ján a Apolónia Šimoničoví

Sobota

14. 12. 2019

08.00

+ rod. Štefan a Otília Lacoví a Ľudovít a Helena Belovičoví

3. adventná nedeľa

15. 12. 2019

08.00

+ rodičia Jozef a Anna Minárikoví

10.30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola tento týždeň zabezpečuje rodina Tomášková.

V sakristii si môžete zapísať úmysly sv. omší na mesiace január, február a marec. Prosím, aby ste nahlasovali maximálne dve sv. omše. Ďakujem za pochopenie.

Do zbierky na charitu sme z našej farnosti prispeli sumou 410,- EUR. Vďaka za každý váš dar.

Slávnosť prvého svätého prijímania bude v našej farnosti 31. 5. 2020.

V piatok 13. 12. 2019 po večernej sv. omši bude v kostole prvé stretnutie birmovancov.

V nedeľu 15. decembra začína novéna „Putovanie Svätej rodiny“. Veriaci sa budú modliť v nedeľu po druhej sv. omši, ktorá začína o 10,30h.