Vytlačiť 

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

02. 12. 2019

-

-

Utorok

03. 12. 2019

18.00

+ st. rod. Tomáškoví a syn Ivan s manž. Helenou, brat Ivan a syn Roman

Streda

04. 12. 2019

06.00

+ František a Mária Kodayoví a st. rod. 2

Štvrtok

05. 12. 2019

06.00

+ Mária a Štefan Koneční

Piatok

06. 12. 2019

06.00

+ Jozefína a Ján Pažitní a rod. 2

Sobota

07. 12. 2019

08.00

+ Imrich a Kornélia Heribanoví a syn Jozef

2. adventná nedeľa

08. 12. 2019

08.00

+ rodičia Margita a Alexander Tuchscheroví a brat Jozef

10.30

Za farníkov

       

- Upratovanie kostola tento týždeň zabezpečujú p. Eva Bubeníková a p. Marcela Kardošová.

- Od utorka si môžete v sakristii zapísať úmysly sv. omší na mesiace január, február a marec. Prosím, aby ste nahlasovali maximálne dve sv. omše. Ďakujem za pochopenie.

- Dnes po sv. omšiach je zbierka na charitu.

- Dnes o 14.00 h. bude eucharistická adorácia a pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci.

- Spovedať budem v utorok pred sv. omšou a v stredu, štvrtok a piatok po ranných sv. omšiach.