Vytlačiť 

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

28. 10.2019

-

-

Utorok

29. 10. 2019

18.00

+ Jozef a Jolana Bobríkoví, synovia a nevesty

Streda

30. 10. 2019

18.00

+ Mária Kardošová a Dana Brettschneiderová

Štvrtok

31. 10. 2019

18.00

+ manžel Jozef Vanek ml., rod. František a Terézia a st. rod. 2

Piatok

1. 11. 2019

08.00

10.30

+ Miloslav Koiš /nedožitých 90 rokov/

Za farníkov

Sobota

2. 11. 2019

08.00

+ kňazi farnosti

Nedeľa

3. 11. 2019

08.00

+ Gertrúda Bičanová

10.30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola tento týždeň zabezpečujú p. Edita Šuplatová a p. Mária Kecskésová.

Do zbierky na misie sme z našej farnosti prispeli 408,- EUR. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

V piatok 1. 11. 2019 slávime cirkevne prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sv. omše budú ako v nedeľu. Popoludní o 14,30 h. bude na cintoríne v KpS „Pobožnosť na spomienku na všetkých verných zosnulých“. V sobotu 2. 11. 2019, v deň spomienky na všetkých verných zosnulých, bude sv. omša o 8,00 h.

Občianske združenie Fórum života aj tento rok v čase Pamiatky zosnulých organizuje pravidelnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte projekty konkrétnej pomoci Fóra života, v ktorých pomáhajú najmä ženám - ktoré zažili spontánny potrat alebo ženám, ktoré sú zasiahnuté umelým potratom, resp. zvažujú potrat pred prijatím dieťaťa. Jej zapálením vyjadríte, že Vám záleží na každom ľudskom živote, aj nenarodenom. V roku 2018 bolo na Slovensku evidovaných viac ako 15-tisíc potratov. Umelých potratov bolo vykonaných 7350 a takmer 8-tisíc žien prežilo v minulom roku spontánny potrat. Malá sviečka stojí 1 EUR. Fórum života Vám ďakuje za podporu.

V tomto roku začneme v našej farnosti s prípravou na prijatie sviatosti birmovania. Do prípravy sa môžu zapojiť žiaci 7., 8., a 9. ročníka ZŠ a stredoškoláci. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola a u pani katechétky na hodinách náboženstva v škole. Vyplnené prihlášky je potrebné odovzdať najneskôr do 15. 11. 2019 v sakristii kostola, na fare, alebo u pani katechétky.