Vytlačiť 

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

14. 10.2019

-

-

Utorok

15. 10. 2019

18.00

+ st. rod. Briškoví a ich deti

Streda

16. 10. 2019

18.00

+ st. rod. Alexín a Mária Koišoví a rodina

Štvrtok

17. 10. 2019

18.00

+ rod. Ladislav a Františka a ich rod. a súrodenci 2

Piatok

18. 10. 2019

18.00

+ rodina Topoľská, Konečná a Trtolová

Sobota

19. 10. 2019

08.00

+ manžel Marián Róka

Nedeľa

20. 10. 2019

08.00

+ manžel Jozef Vanek, st. rod. 2, dcéra Mária a zať Rudolf

10.30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola tento týždeň zabezpečuje rodina Belovičová.

V mesiaci október sa každú nedeľu o 9,45 h. budú modliť posvätný ruženec deti a rodičia.

V piatok, 18. 10. 2019 o 17,30 h., sa v našej farnosti pripojíme k modlitbovej iniciatíve „Milión detí sa modlí ruženec“. Pozývame všetky deti spolu s rodičmi. Následne o 18,00 h. bude sv. omša za účasti detí.

Budúca nedeľa je misijná. Po sv. omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.