Vytlačiť 

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

23. 9.2019

-

-

Utorok

24. 9. 2019

18.00

+ Michal a Mária Bučekoví, ich deti a celá rodina

Streda

25. 9. 2019

18.00

+ Mária Krišová, rodičia a súrodenci

Štvrtok

26. 9. 2019

18.00

+ rodičia Mária a Pavol Krišoví

Piatok

27. 9. 2019

18.00

+ matka Božena Blahová a brat Peter

Sobota

28. 9. 2019

08.00

+ st. rod. Alojz a Veronika Máteoví, ich deti a celá rodina

Nedeľa

29. 9. 2019

08.00

+ Jozef Čaputa

10.30

Za farníkov

       

- Upratovanie kostola tento týždeň zabezpečujú Zuzana Grellová a Mirka Koišová.

- V sobotu 28. 9. 2019 o 14,00 h. prijmú sviatosť manželstva snúbenci Martin Roško a Zuzana Holetzová.

- Vo štvrtok bude „detská“ sv. omša. Osobitne pozývam deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie.