Vytlačiť 

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

2. 9.2019

   

Utorok

3. 9. 2019

18.00

+ krstní rodičia Ján a Júlia Koišoví

Streda

4. 9. 2019

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie z príležitosti životného jubilea pre Anku

Štvrtok

5. 9. 2019

18.00

Poďakovanie za 55 rokov manželstva a prosba o Božiu pomoc

Piatok

6. 9. 2019

18.00

+ rodičia František a Mária Prochotskí

Sobota

7. 9. 2019

08.00

Prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie k životnému jubileu

Nedeľa

8. 9. 2019

08.00

+ rodičia Smieškoví a st. rod. 2

10.30

Za farníkov

       

- Upratovanie kostola tento týždeň zabezpečujú Jarmila Chovancová a Slávka Guldanová.

- V sobotu 14. 9. 2019 prijmú sviatosť manželstva snúbenci Igor Mikláš a Kristína Koišová.

- Od budúceho týždňa budem zapisovať úmysly sv. omší na mesiace október, november a december.