headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

   

Utorok

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre manžela

Streda

18.00

+ st. rod. František a Anna Gašparoví a ich deti

Štvrtok

18.00

+ Margita Kašubová

Piatok

18.00

+ Filoména Konečná a celá rodina

Sobota

08.00

+ Augustín Ježovič a rodičia

Nedeľa

08.00

+ st. rod. Mária a František Blahoví

10.30

Za farské spoločenstvo

       

Upratovanie kostola tento týždeň zabezpečujú Edita Konečná a Iveta Ježovičová.