headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

-

-

Utorok

-

-

Streda

-

-

Štvrtok

-

-

Piatok

10.30

+ Ján a Emília Deákoví

Sobota

8.00

+ manžel Ladislav Filipovič a rodičia Vincent a Irena

Nedeľa

08.00

+ Štefan Slávik z príležitosti nedožitých 70. Rokov

10.30

Za farské spoločenstvo

       

.

V pondelok a utorok od 15:00 budeme dokončovať upratovanie fary, kto je ochotný pomôcť, je vítaný.

V piatok, na slávnosť sv. Cyrila a Metoda, je deň pracovného pokoja. Počas sv. omše o 10:30 bude uvedený do funkcie správcu našej farnosti vdp. Miroslav Michalka.

V sobotu po svätej omši bude pán farár spovedať.

Budúca nedeľa je prvou nedeľou v mesiaci, o 14:30 bude adorácia.

Upratovanie kostola tento týždeň zabezpečuje rodina Tomášeková.