headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

18.00

+ rodičia Ján a Anna Šuplatoví a syn Ján

Utorok

-

-

Streda

-

-

Štvrtok

-

-

Piatok

18.00

+ rodičia Ján a Apolónia Šimoničoví

Sobota

8:15

+ Pavol Guldan, manželka Gizela a syn Peter

Nedeľa

08.15

Za farské spoločenstvo

10.30

+ p. farára Kuľku z príležitosti nedožitých 30 rokov kňazskej vysviacky

       

V pondelok je slávnosť Narodenia svätého Jána Krstiteľa, patróna nášho kostola.

V utorok zvyčajná detská svätá omša nebude.

V piatok bude slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, svätá omša v kaplnke v Krmeši, slávnosť nie je prikázaným sviatkom.

V sobotu bude slávnosť Sv. Petra a Pavla, apoštolov. Po svätej omši bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca, ľudovo Halier svätého Petra. Táto slávnosť je prikázaným sviatkom.

Na budúcu nedeľu bude hodová svätá omša o 10:30 slávená v kaplnke v Krmeši. Po svätej omši o 10:30 bude opäť tradičné hodové pohostenie.

Modlitba svätého ruženca bude aj tento týždeň tu v kostole vždy o 18:00.

Niektorí z Vás nás upozornili na zničenú sochu svätého Jozefa, ktorú sme minulý rok osadili na konci cesty od betonárky. Nešlo o vandalizmus, škoda nebola spôsobená úmyselne a bude v plnej výške nahradená.

Upratovanie kostola tento týždeň zabezpečuje rodina Tuchscherová.