headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

16.00

+ Michal Šillo (zádušná)

Utorok

18.00

+ kňaz Tomáš Kuľka z príležitosti nedožitého 30.výročia kňazskej vysviacky

Streda

-

-

Štvrtok

18.00

+ rodičia Jozef a Anna Sedlároví

Piatok

-

 

Sobota

-

-

Nedeľa

08.15

Za zdravie a Božie požehnanie z príležitosti životného jubilea 60 rokov

10.30

Za farské spoločenstvo

       

Modlitba svätého ruženca bude aj tento týždeň tu v kostole vždy o 18:00.

V utorok o 15:00 budú zádušné obrady na cintoríne za zosnulú Ľudmilu Magyarodú rod. Strihovskú

Vo štvrtok je prikázaný sviatok – slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Svätá omša bude o 18:00, po nej bude procesia v areáli kostola.

V sobotu bude deň otvorených dverí v komunite Čenakolo, o 14.00 svätý ruženec, svätá omša s p.biskupom Haľkom, o 17.00 bude divadelné predstavenie Priateľstvo.

Na budúcu nedeľu slávime svätého Jána Krstiteľa, teda budeme mať hody. Po svätej omši o 10:30 bude tradične hodové pohostenie pred kostolom. Kto sa chcel pomôcť a napiecť koláčiky – netreba sa nikde prihlasovať, prineste na svätú omšu.

Po obidvoch hodových svätých omšiach bude zvyčajná farská ofera.

Uplynulý týždeň bola dokončená oprava fary. Ďakujem ochotným ženám, ktoré včera na fare upratovali.

Upratovanie kostola tento týždeň zabezpečujú Eva Bubeníková a Marcela Kardošová.