headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

-

-

Utorok

18.00

+ Daniel Kovács starší a mladší

Streda

-

-

Štvrtok

18.00

+ Jaroslav a Anna Fojtoví a celá rodina

Piatok

-

-

Sobota

-

-

Nedeľa

08.15

Za celé farské spoločenstvo

10.30

Za Božie požehnanie pre prvoprijímajúce deti

       

V utorok bude svätá omša s katechézou pre deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie.

Každý deň okrem utorka sa budeme stretávať pri modlitbe svätého ruženca a litánií tu v kostole vždy o 18:00.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána, svätá omša bude o 18:00 hod.

Svätá spoveď pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov bude v sobotu od 9:00 hod.

Upratovanie kostola tento týždeň zabezpečujú rodičia prvoprijímajúcich detí.