headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

-

-

Utorok

18.00

+ manžel Jozef Daniš a jeho rodičia

Streda

-

-

Štvrtok

-

-

Piatok

-

-

Sobota

-

-

Nedeľa

08.15

+ Pavol a Anna Malí a rodičia

10.30

Za celé farské spoločenstvo

       

V utorok bude svätá omša s katechézou pre deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie.

Každý deň okrem utorka sa budeme stretávať pri modlitbe svätého ruženca a litánií tu v kostole vždy o 18:00.

Upratovanie kostola tento týždeň zabezpečuje Michaela Dobošová a Janette Prokešová.