headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

-

-

Utorok

18.00

+ Jozef Čaputa

Streda

-

-

Štvrtok

-

-

Piatok

-

-

Sobota

-

-

Nedeľa

08.15

za živých a zomrelých členov ružencového spoločenstva

10.30

Za celé farské spoločenstvo

       

V utorok bude svätá omša s katechézou pre deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie.

Každý deň okrem utorka sa budeme stretávať pri modlitbe svätého ruženca tu v kostole vždy o 18:00.

Pri Božom hrobe za vyzbieralo 320€ - tieto prostriedky slúžia na podporu Baziliky Božieho hrobu a svätých miest v Jeruzaleme. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

Upratovanie kostola tento týždeň zabezpečuje rodina Belovičová.