headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

8:15

+ Jozef Bobrík

Utorok

18.00

+ starí rodičia Marek a Helena Mečároví a celá rodina

Streda

-

-

Štvrtok

-

-

Piatok

-

-

Sobota

-

-

Nedeľa

08.15

+ Andrejka Makovská

10.30

Za celé farské spoločenstvo

       

Ďakujem obecnému úradu za pokosenie trávy v parku pri kostole a za vyčistenie odkvapov kostola, vďaka aj farníkom, ktorí pri tejto aktivite pomáhali. Poďakovanie patrí aj rodinke, ktorá sa postarala o trávnik a zeleň okolo fary.

V utorok bude svätá omša s katechézou pre deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie.

Budeme pokračovať v spoločnej modlitbe svätého ruženca za našu farnosť a za nového pána farára - každý deň kedy nie je svätá omša, o 18:00.

V tomto týždni upratovanie kostola zabezpečujú Edita Šuplatová a Mária Kecskésová.