Vytlačiť 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

18.00

+ Pavol Slávik a syn Pavol

Utorok

   18.00

+ rodičia Jolana a Pavol Gašparoví, brat  Pavol

   a manžel Augustín  Šimna

Streda

18.00

+ Ladislav  Filipovič

Štvrtok

18.00

+ rodičia Mária a Michal Koišoví,    syn Michal a Jozef

Piatok

   18.00

 + rodina Trtolová a Dinušová

Sobota

8.00

 + rodičia  Jozef  a  Helena  Gašparoví,     brat  Jozef  a  sestra  Cecília

Nedeľa

8.00

 + rodičia  Ján  a  Margita  Slávikoví

10.30

Za celú farnosť

 

 

LITURGICKÝ  KALENDÁR  :

 

     PONDELOK    : Výročie posviacky Hlavnej Mariánskej baziliky v Ríme,

                                ľubovoľná spomienka

     UTOROK        : PREMENENIE  PÁNA,  Sviatok                             

     STREDA         : Sv. Sixta II., pápeža, a jeho spoločníkov, mučeníkov

                                Sv. Kajetána, kňaza, ľubovoľná  spomienka

     ŠTVRTOK      : Sv. Dominika, kňaza,  spomienka

     PIATOK          : Sv. TERÉZIE BENEDIKTY Z KRÍŽA

                               (Edity Steinovej), panny a mučenice,

                                PATRÓNKY EURÓPY, Sviatok

     SOBOTA         :  Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, Sviatok

                                                               

                                                                                      

vDnes je prvá nedeľa mesiaca august. Popoludní o 14.30 bude vo farskom kostole pobožnosť s eucharistickým požehnaním.

 

vV tomto týždni  upratovanie kostola zabezpečujú  Klára a Daniela Tóthové.

 

 

 

 

 

 

 

vBratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko  začal 31. júla  

6-týždňovú okružnú cestu po Kanade a Spojených štátoch amerických, kde ako biskup poverený starostlivosťou o zahraničných Slovákov navštívi slovenské komunity veriacich. Počas tejto cesty bude so sebou niesť relikviu sv. Cyrila. Pozývame Vás duchovne sprevádzať putovanie relikvie sv. Cyrila v zámorí. Kto sa prostredníctvom internetu zaregistruje ako pútnik, počas šiestich týždňov bude každý deň dostávať myšlienku na rozjímanie. Záväzkom pútnika je denne sa modliť k sv. Cyrilovi a Metodovi za duchovné ovocie tejto cesty. Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke Bratislavskej arcidiecézy

www.abu-bratislava.sk

 

 

 

vV nedeľu 22. septembra 2013 sa v Košiciach uskutoční Národný pochod za život. Ide o celoslovenské podujatie zamerané na podporu ochrany ľudského života od jeho počatia až po prirodzenú smrť, ktorého hlavným organizátorom je Konferencia biskupov Slovenska. Všetkých, ktorým to ich možnosti dovolia, už teraz pozývame k účasti na tejto významnej udalosti v prospech ľudského života. Jednoznačný postoj za život je neoddeliteľnou súčasťou evanjeliového posolstva a v podmienkach súčasnej spoločnosti sa javí ako zvlášť potrebné vydať o tom zreteľné svedectvo. Národný pochod za život v Košiciach je príležitosťou spoločne, verejne a radostne svedčiť o našej úcte k daru života. Bližšie informácie a registrácia účastníkov je možná na stránke www.pochodzazivot.sk