headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

-

-

Utorok

18.00

+ starí rodičia Štefan a Rozália Sedlároví

Streda

-

-

Štvrtok

-

-

Piatok

-

-

Sobota

-

-

Nedeľa

08.15

+ František a Anna Sekoví a deti Jozef, František a Jozefína

10.30

   Za celé farské spoločenstvo

       

Počas tohto týždňa bude len jedna sv. omša a to v utorok o 18:00. Počas nej bude venovaný priestor pre deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie, preto by mali prísť.

Počas týždňa sa budeme stretávať pri modlitbe svätého ruženca tu v kostole vždy o 18:00.

Úradné hodiny farského úradu sú vo štvrtok od medzi 16:00 a 17:00. Na základe poverenia otca arcibiskupa je dočasným správcom našej farnosti Mgr. Jozef Dúc, farár zo Senca.

Spovedanie chorých po domoch bude posledný týždeň pred Veľkou Nocou (pravdepodobne pondelok alebo utorok). Chorých nahláste v sakristií.

Veľké Veľkonočné spovedanie tu v kostole bude na Kvetnú nedeľu 14.4. od 14:30 do17:00.

Službu upratovania kostola tento týždeň zabezpečuje rodina Rybáriková a rodina Gurská.