headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

  14.00

+ Mária Dubeňová

Utorok

  18.00

+ Ján Tomášek     

Streda

-

-

Štvrtok

  18.00

+ členovia rodiny Sekových

Piatok

  18.00

+ rodičia Ivan a Helena Tomašekoví a brat Ivan

Sobota

8.00

+ rodičia Ján a Zlatica Koišoví a celá rodina

Nedeľa

  8.00

10.30

+ rodina Staněková

    Za celú farnosť

LITURGICKÝ  KALENDÁR  :

STREDA     : Sv. Obetovanie Panny Márie, spomienka

ŠTVRTOK : Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

PIATOK     :  Sv. Klimenta I., pápeža a mučeníka, Sv. Kolumbána, opáta, ľubovoľná  spomienka

SOBOTA    :  Sv. Ondreja Dung-Laka, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

V pondelok bude sv. omša o 14.00. Večer sv. omša nebude.

V stredu  sv. omša nebude.

Svätomartinská zbierka, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla sumu 500,- €.  Všetkým dobrodincom úprimná vďaka.

Upratovanie kostola zabezpečujú Klára a Daniela Tóthové.