headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

14.00

+ Anna Mészárošová

Utorok

18.00

+ Valéria Packová, manžel Emanuel Grell, rodičia Helena a Emanuel Grelloví              

Streda

18.00

+ Karol, Ján, Anežka, Jiřina Kováčoví a rodičia Ján a Mária

Štvrtok

18.00

+ František a Anna Filipovičoví a celá rodina

Piatok

18.00

+ Anton a Mária Koneční, dcéry a zať

Sobota

8.00

+ Emília a Anton Čaputoví a syn Anton

Nedeľa

8.00

10.30

+ manžel Ján Hvizd

 Za celú farnosť

LITURGICKÝ KALENDÁR :

PONDELOK : Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka

ŠTVRTOK : Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

PIATOK     : Sv. Margity Škótskej, Sv. Gertrúdy, panny, ľubovoľná spomienka

SOBOTA   : Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

 

Upratovanie kostola zabezpečujú Michaela Dobošová a Janette Prokešová.