headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

18.00

+ rodičia Imrich a Anna Slovákoví a syn Karol

Utorok

18.00

+ krstní rodičia Králikoví, syn a dcéra    

Streda

18.00

   Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu Jankovičovú s rodinou

Štvrtok

18.00

+ Bohumír Konečný

Piatok

18.00

+ Anton Polakovič

Sobota

8.00

+ Kornélia Heribanová a Mária Heribanová

Nedeľa

8.00

10.30

Za živých i zomrelých členov bratstva sv. ruženca

Za celú farnosť

LITURGICKÝ KALENDÁR :

PIATOK       : VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY, Sviatok

SOBOTA       : Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Vo štvrtok 8. novembra bude sv. omša slávená za účasti detí - Detská sv. omša.

Občianske združenie Fórum života organizuje aktivitu Sviečka za nenarodené deti. Hlavnou myšlienkou je spojiť Spomienku na všetkých verných zosnulých, ktorú slávime 2. novembra, so spomienkou na nenarodené deti, ale aj narodené deti, ako aj ich rodiny.

Na budúcu nedeľu 11. novembra 2018 sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Jej účelom je v tomto roku poskytnutie podpory na výstavbu spoločenskej miestnosti pre 240 ľudí v pastoračnom centre bl. Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, ktoré je zamerané na preventívnu, formačnú a uzdravujúcu službu pre mladých ľudí.

Upratovanie kostola zabezpečujú pani Martina Stanislavová a Peter Tomášek.

Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery, môže získať úplné odpustky , ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď ( krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otče náš, Zdaravas Mária a Sláva Otcu). Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.