headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

18.00

+ rodičia Ľudovít a Klára Štefanovskí, dcéra Ľudmilka a celá rodina

Utorok

   8.00

+ brat Ján Slávik a manželka Dagmar              

Streda

18.00

+ Peter Sekáč

Štvrtok

8.00

10.30

Za celú farnosť

Za Božie požehnanie pri životnom jubileu

Piatok

8.00

18.00

+ kňazi pôsobiaci v našej farnosti

+ starí rodičia

Sobota

8.00

+ Miloslav a Helena Koišoví

Nedeľa

8.00

10.30

+ rodičia a súrodenci Polakovičoví

Za celú farnosť

LITURGICKÝ KALENDÁR :

ŠTVRTOK   : VŠETKÝCH SVÄTÝCH, SLÁVNOSŤ

PIATOK       : SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH    

SOBOTA      : Sv. Martina de Porres, rehoľníka, ľubovoľná spomienka

 

V utorok 30.októbra je jednorazový štátny sviatok. Jeto deň pracovného pokoja. Sv. omša bude ráno o 8.00.

Vo štvrtok 1. novembra je prikázaný sviatok Slávnosť všetkých svätých. Je to deň pracovného pokoja.      Sv. omše budú ako v nedeľu : 8.00 a 10.30.

V piatok  2. novembra na Spomienku všetkých verných zosnulých (Dušičky) sv. omše budú ráno o 8.00 a večer o 18.00.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca november. V piatok o 17.00 bude vystavená Sv. Oltárna k poklone, ktorá bude ukončená pobožnosťou a požehnaním pred sv. omšou o 18.00. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia je v pondelok, utorok, streda 30 min. pred sv. omšou, v piatok po vystavení Sv. Oltárnej.

V sobotu, 3. novembra, ( prvá sobota mesiaca) po skončení sv. omše bude pobožnosť Fatimskej soboty - spoločná modlitba sv. ruženca spojená s rozjímaním, zamyslením sa pred každým desiatkom modlitby ruženca.

Zbierka na podporu misijného diela vo svete, ktorá sa konala minulú nedeľu, vyniesla sumu 460,-€. Dobrodincom úprimné Pán Boh zaplať.

Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery, môže získať úplné odpustky , ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď ( krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otče náš, Zdaravas Mária a Sláva Otcu). Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

Upratovanie kostola zabezpečujú pani Edita Šuplatová a Mária Kecskésová.