headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

18.00

  Za zdravie a Božie požehnanie pre Matea

Utorok

-

-

Streda

18.00

+  Pavol Rusnák, rodičia a súrodenci

Štvrtok

18.00

+ Mária Krišová

Piatok

18.00

+ rodičia Jozef a Františka Baďuríkoví

Sobota

8.00

+ rodičia Krivosudskí

Nedeľa

   8.00

10.30

+ manžel Jozef Múčka a rodičia

   Za celú farnosť

LITURGICKÝ  KALENDÁR  :

PONDELOK  :  Sv. Jána Pavla II., pápeža, ľubovoľná spomienka  

UTOROK       : Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza, ľubovoľná spomienka

STREDA        :  Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa, ľubovoľná spomienka

ŠTVRTOK     : Sv. Maura, biskupa, ľubovoľná spomienka

                         

Počas mesiaca október sa v nedeľu o 10.00, pred druhou sv. omšou, deti našej farnosti predmodlievajú modlitbu svätého ruženca.  Pozývam preto deti i rodičov na túto krásnu mariánsku modlitbu.

V utorok 23. októbra sv. omša večer nebude.

Vo štvrtok, 25. októbra o 18.00 bude svätá omša slávená za účasti detí. (detská sv. omša). Pozývam  deti aj rodičov.

Evanjelizačný program na povzbudenie správneho chápaniu rodiny a vzťahov v nej sa uskutoční na budúcu nedeľu vo farskom kostole v Kostolnej pri Dunaji.

V noci z 27. na 28. októbra sa mení čas. O 03.00 hodine letného času posúvame hodiny na 02.00 hodinu stredoeurópskeho času.              

                                                  

V tomto týždni upratovanie kostola zabezpečuje Alena Kostolanská a Anna Sláviková.