headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

18.00

+ rodičia Ján a Mária Valjentoví a dcéra Janka

Utorok

-

-

Streda

18.00

+ Anton Čaputa a rodičia

Štvrtok

18.00

+ manžel Ondrej Šimonek a rodičia Ondrej a Margita

Piatok

18.00

+ rodičia Michal Heriban a Mária rod. Červienková

Sobota

8.00

+ rodičia František a Mária Kopeckí

Nedeľa

  8.00

10.30

+ otec Jozef Čaputa

    Za celú farnosť

LITURGICKÝ  KALENDÁR  :

STREDA        : Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov, ľubovoľná  spomienka 

ŠTVRTOK     : Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

PIATOK        : Sv. Václava, mučeníka, Sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov, ľubovoľná spomienka

SOBOTA       : Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov. sviatok

Zbierka na splatenie pôžičky na organ, ktorá sa konala pred dvoma týždňami, vyniesla sumu 700,- €. Dobrodincom úprimná vďaka.

V utorok sv. omša nebude.

V tomto týždni upratovanie kostola zabezpečujú  Mirka Hincová a Beáta Baďuríková.