headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

18.00

+ rodičia Jozef a Klára Lengyeloví a starí rodičia z oboch strán

Utorok

18.00

+ Pavol a Jolana Gašparoví a dcéra Gabika s manželom

Streda

18.00

+ Michal a Štefan Heribanoví a ich manželky

Štvrtok

18.00

+ Ján a Mária Koišoví, deti a zať

Piatok

18.00

+ stará matka Anna, rodičia Čerňanskí a Hvizdoví

Sobota

8.00

+ Mária Reháčková, +  Mária Vilinková a manžel

Nedeľa

  8.00

10.30

+ Ján a Anna Nemcoví

    Za celú farnosť

LITURGICKÝ  KALENDÁR  :

PONDELOK  : Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná  spomienka

STREDA        : Sv. Januára, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka 

ŠTVRTOK     : Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

PIATOK        : Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

V tomto týždni upratovanie kostola zabezpečujú Zuzana Grellová a Mirka Koišová.