headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

18.00

+ rodičia Ján a Mária Podobní

Utorok

18.00

+ Mária Kardošová

Streda

18.00

+ Mária Vojteková

Štvrtok

18.00

+ krstní rodičia Michal a Mária Zuzákoví

Piatok

18.00

+ Matka Helena a Farkašová

Sobota

8.00

+ rodičia Čánoví a rodina Krutilová

Nedeľa

  8.00

10.30

+ rodičia a starí rodičia Štefan a Rozália Matheoví

    Za celú farnosť

LITURGICKÝ  KALENDÁR  :

STREDA   : Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná  spomienka

ŠTVRTOK : Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 

PIATOK     : Povýšenie Svätého Kríža, sviatok

SOBOTA    : SEDEMBOLESTNEJ  PANNY MÁRIE, PATRÓNKY  SLOVENSKA, SLÁVNOSŤ

Vo štvrtok, 13.septembra  v Kostolnej pri Dunaji o 18.00 bude sláviť sv. omšu Mons. Jozef Ľudovít Minde, biskup z Tanzánie. Bude hovoriť o obnove a rozvoji Cirkvi na území strednej Afriky, ktorá bola skúšaná mnohými nepokojmi.

V bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne sa koná Národná púť k Patrónke Slovenska, Šaštín 14. – 16.9. 2018. V sobotu o 10.30 slávnostnej sv. omši bude predsedať Mons. Milan Lach SJ, grekokatolícky eparchiálny biskup z Parmy v USA.

Podrobný program o pútnickom trojdní je na výveske.

Počas týždňa (čím skôr) sa možno prihlásiť na púť do Šaštína v zakristii po sv. omši. Odchod autobusu bude 15. septembra ráno o 7.00. Autobus bude pristavený pri kostole. Cestovné je 10,- €.

V tomto týždni upratovanie kostola zabezpečujú  Darina Deáková a Lenka Deáková.