headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

18.00

  + otcovia františkáni Roderik Deák a Roman Vašš

Utorok

8.00

     Na úmysel

Streda

18.00

+ Jozef a Juliana Koišoví

Štvrtok

18.00

+ Jozef Buranovský

Piatok

18.00

+ rodičia František a Emília Smieškoví

Sobota

8.00

+ rodičia

Nedeľa

  8.00

10.30

+ Štefan Meszáros

    Za celú farnosť

LITURGICKÝ  KALENDÁR  :

PONDELOK : Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

PIATOK        : Sv. Marka Križina, Melichara Grozdieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov mučeníkov, spomienka

SOBOTA       : Narodenie Panny Márie, sviatok

V utorok bude sv. omša ráno o 8.00.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca  september. V piatok bude o 17.00 vystavená Sviatosť Oltárna k poklone. Ukončená bude požehnaním pred sv. omšou.

Príležitosť k prijatiu sviatosti zmierenia bude v stredu a vo štvrtok 30.min. pred sv. omšou. V piatok o od 17.00.

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach sa bude konať zbierka na splatenie pôžičky na organ.

Na budúcu nedeľu po svätých omšiach bude možnosť pre členov  SSV prevziať podielové knihy : Pútnik svätovojtešský, román Živé svetlo o sv. Hildegarde z Bingenu, DVD s filmom Ako Pán Boh dá, vreckový kalendárik 2019. Zároveň treba zaplatiť členský poplatok 5,-€  .

Upratovanie kostola bude zabezpečovať rodina Galovičová.