headerimg2018


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

18.00

+ Rudolf   Tóth

Utorok

18.00

+ rodičia Antónia a Ján Lackovičoví, brat Zdenko    

Streda

   8.00

   Na úmysel

Štvrtok

18.00

+ rodičia Vojtech a Anna Čaploví a bratia Vojtech a Ladislav

Piatok

18.00

+ Jozef Kostolanský

Sobota

8.00

+ Anton a Mária Koneční, dcéry Priska a Marta

Nedeľa

8.00

10.30

+ Ján a Mária Durajoví a syn Vladimír

Za celú farnosť

LITURGICKÝ KALENDÁR :

PONDELOK : Sv. Dominika, kňaza, spomienka

UTOROK     : Sv. TERÉZIE BENEDIKTY Z KRÍŽA, PANNY A  MUČENICE, PATRÓNKY EURÓPY, sviatok

STREDA       : Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok                                      

ŠTVRTOK   : Sv. Kláry, panny, spomienka

PIATOK      : Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky, ľubovoľná spomienka

SOBOTA     : Sv. Ponciána, pápeža, a Hypolita, kňaza, mučeníkov, ľubovoľná spomienka

V stredu bude sv. omša ráno o 8.00

Otcovia dominikáni, ktorí pôsobia vo farnosti Dunajská Lužná srdečne pozývajú veriacich našej arcidiecézy na 20. púť k Madone Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej. Uskutoční sa v nastávajúcom týždni, v dňoch 8.-14.augusta 2016.  Na výveske je k dispozícii podrobný program tejto púte. V nedeľu o 10.30 slávnostnú sv. omšu bude sláviť Mons. Daniel Ižold, rektor Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.

Na budúcu nedeľu sa bude konať pri sv. omšiach zbierka na splatenie pôžičky na nový organ.

V tomto týždni upratovanie kostola zabezpečujú Terézia Režuchová a Miloslava Dubská