headerimg2018


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

18.00

+ starí rodičia Mária a František Blahoví

Utorok

18.00

+ Alexander Doboš, jeho rodina, rodina Pinčeková a rodina Nemčičová    

Streda

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra

Štvrtok

18.00

+ rodičia František a Mária Gašparoví, brat Kamil a starí rodičia Gašparoví a Koišoví

Piatok

18.00

+ František a Marta Kodayoví

Sobota

8.00

Za živých i zomrelých členov bratstva sv. ruženca

Nedeľa

8.00

10.30

Za zdravie a Božie požehnanie pre Margitu Šuplatovú

Za celú farnosť

LITURGICKÝ KALENDÁR :

PONDELOK : Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

UTOROK     : Sv. Euzébia Vercellského, biskupa, Sv. Petra Juliána Eymarda, kňaza, ľubovoľná spomienka                                      

ŠTVRTOK   : Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

PIATOK       : Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme

SOBOTA     : PREMENENIE PÁNA, Sviatok

Dňa 2. augusta (v utorok) možno vo farských, katedrálnych a františkánskych kostoloch získať úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: stav posväcujúcej milosti, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. ( napríklad Otče náš, Zdravas a Sláva)

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca august. V piatok o 17.00 bude vystavená Sv. Oltárna k poklone, ktorá bude ukončená pobožnosťou a požehnaním pred sv. omšou o 18.00. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia je v pondelok, utorok, stredu, štvrtok 30 min. pred sv. omšou, v piatok po vystavení Sv. Oltárnej.

V sobotu, 6. augusta, ( prvá sobota mesiaca) po skončení sv. omše bude pobožnosť Fatimskej soboty - spoločná modlitba sv. ruženca spojená s rozjímaním, zamyslením sa pred každým desiatkom modlitby ruženca.

V tomto týždni upratoanie kostola zabezpečujú Viera a Eva Čáňové.