headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

18.00

+ rodičia   Anna a Alojz Šnegoňoví a celá rodina

Utorok

18.00

+ matka Anna Šuplatová, rodičia a sestry

Streda

18.00

+ Miloslav Koiš a celá rodina

Štvrtok

18.00

+ brat Štefan Sedlár a manželka Terézia

Piatok

18.00

+ Mária Vasziová

Sobota

8.00

+ Bohumír Konečný

Nedeľa

8.00

10.30

+ otec Ján Petrík a jeho brat Jozef

   Za celú farnosť

LITURGICKÝ KALENDÁR :

PONDELOK : Sv. JAKUBA, apoštola, sviatok

UTOROK     : Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka                                      

STREDA       : Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

PIATOK       : Sv. Marty, spomienka

SOBOTA     : Sv.Petra Chryzológa,biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka

 

V sobotu 30. júla 2016 o 15:00 hod. sa v Bratislave pred budovou parlamentu bude začínať akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 5. ročník živej reťaze ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne poukázať na skutočnú hodnotu rodiny v našej spoločnosti. Pozývame všetkých na toto podujatie, najmä celé rodiny aj s deťmi. Bližšie informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk

V tomto týždni upratovanie kostola zabezpečuje rodina Vyletelová.