headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

18.00

+ Alojz Granec

Utorok

18.00

+ otec Justín Dubeň a jeho rodičia

Streda

8.00

+ rodičia Ján a Margita Slávikoví

Štvrtok

-

-

Piatok

-

-

Sobota

-

-

Nedeľa

8.00

10.30

+Antónia Mederová a celá rodina

Za celú farnosť

LITURGICKÝ KALENDÁR :

PONDELOK : Sv. BENEDIKTA, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY, Sviatok                                      

STREDA       : Sv. Henricha, ľubovoľná spomienka

ŠTVRTOK : Sv. Kamila de Lellis, kňaza,ľubovoľná spomienka

PIATOK       : Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi,spomienka

Počas neprítomnosti kňaza vo farnosti službu zaopatrovania a pohrebu budú vykonávať pán farár z farnosti Kostolná pri Dunaji. ( kontakt: 0902 359859 ) a kňazi z farnosti Senec. (tel: 02 45923377)

V tomto týždni upratovanie kostola zabezpečuje Vierka a Dominika Petríkové.