headerimg2018


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

18.00

+ rodičia Anna a Jozef Sedlároví

Utorok

8.00

+ Metod Krištofík

Streda

18.00

+ starí rodičia Sedlároví

Štvrtok

18.00

+ Marta Zavřelová a rodina Ondrušková

Piatok

18.00

+ Apolónia a Jozef Slovákoví

Sobota

8.00

+ Ján a Jozefína Pažitní

Nedeľa

8.00

10.30

+ Zdenek Gavlas

Za celú farnosť

LITURGICKÝ KALENDÁR :

PONDELOK : Sv. Alžbety Portugalskej, ľubovoľná spomienka

UTOROK     : Sv. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIROZVESTOV, Slávnosť

STREDA       : Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

ŠTVRTOK : Sv. Antona Máriu Zaccariu, kňaza,ľubovoľná spomienka

SOBOTA   : Sv. Augustína Zhao Rong, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, ľubovoľná spomienka

Zbierka na dobročinné diela sv. Otca, ktorá sa konala minulú nedeľu, vyniesla sumu 450,-€. Dobrodincom vyjadrujem úprimné Pán Boh odmeň.

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda ( utorok) nie je prikázaný sviatok. Nakoľko je to deň pracovného voľna, sv. omša bude ráno o 8.00.

V tomto týždni upratovanie kostola zabezpečuje Michaela Dobošová a Janette Prokešová.