headerimg2018


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

18.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre spolužiakov a ich rodiny

Utorok

18.00

+ Štefan a Magda Heribanoví

Streda

   8.00

18.00

Za celú farnosť

+ Silvester Filipovič

Štvrtok

18.00

+ rodičia Jozef a Terézia Šuplatoví, Alexander a Mária Šimoničoví a celá rodina

Piatok

18.00

+ Jozef a Františka Baďuríkoví

Sobota

8.00

+ Ján a Emília Deákoví

Nedeľa

8.00

10.30

Za živých i zomrelých členov bratstva sv. ruženca

Za celú farnosť

LITURGICKÝ KALENDÁR :

PONDELOK : Sv. Ladislava, Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka

UTOROK     : Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka

STREDA       : Sv. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, Slávnosť

ŠTVRTOK : Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme,ľubovoľná spomienka

SOBOTA   : Návšteva Panny Márie, Sviatok

V stredu, 29. júna, je prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Sv. omša bude ráno o 8.00 a večer o 18.00. Pri slávení večernej sv. omše sa pomodlíme chválospev Teba Bože chválime ako vyjadrenie vďaky za Božie dobrodenia v končiacom školskom roku. Deti sa môžu zapojiť do slávenia sv. omše svojím spevom.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca júl. V piatok o 17.00 bude vystavená Sv. Oltárna k poklone, ktorá bude ukončená pobožnosťou a požehnaním pred sv. omšou o 18.00. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia je v pondelok, utorok, stredu, štvrtok 30 min. pred sv. omšou, v piatok po vystavení Sv. Oltárnej.

V sobotu, 2. júla, ( prvá sobota mesiaca) po skončení sv. omše bude pobožnosť Fatimskej soboty - spoločná modlitba sv. ruženca spojená s rozjímaním, zamyslením sa pred každým desiatkom modlitby ruženca.

Posledným júnovým dňom končí možnosť prihlásiť sa na Svetové dni mládeže v Krakove (25 – 31 júl) aj pre tých, ktorí sa nezúčastnia slovenského programu a pôjdu len na záverečné dni. Kto by potreboval pomoc, môže kontaktovať Komisiu pre mládež cez stránku mladezba.sk. V septembri sa v Šaštíne bude konať diecézne stretnutie mládeže Cliptime s hlavnou myšlienkou "Otvorené srdce". Začne sa pešou púťou z Marianky do Šaštína a jeho program bude nadviazaním na Svetové dni mládeže (či už sa ich mladí zúčastnili alebo nie).Všetkých, najmä však starších bratov a sestry prosíme o modlitbovú podporu, aby tieto stretnutia priniesli ovocie viery v živote mladých ľudí.

V tomto týždni upratovanie kostola zabezpečuje Edita Konečná a Iveta Ježovičová.