headerimg2018


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

18.00

+ Zuzana Dobdová

Utorok

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Vorlíčkovú

Streda

18.00

+ rodičia Bilčíkoví, syn a dcéra

Štvrtok

18.00

+ manžel Vladimír Hlocký

Piatok

18.00

+ strýko Ján a Štefan, teta Helena a krstný otec Stanislav

Sobota

8.00

Za Božie požehnanie pre rodinu

Nedeľa

8.00

10.30

+ otec Ján Šuplata, rodičia a syn Ján

Za celú farnosť

LITURGICKÝ KALENDÁR :

UTOROK     : Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka

STREDA     : Sv. Pavlína z Noly, biskupa, Sv. Jána Fishera, biskupa, a Tomáša Morusa, mučeníkov, ľubovoľná spomienka

PIATOK    :   NARODENIE Sv. JÁNA KRSTITEĽA, Slávnosť

Mladí ľudia, ktorí vo svojom živote prešli bolestnou skúsenosťou závislosti a dnes žijú v komunite Cenacolo, srdečne pozývajú na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v sobotu 25. júna 2016 v ich dome na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci. Svätú omšu bude ako hosť celebrovať apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana. Bližšie informácie o programe sú na plagáte na výveske.

Na budúcu nedeľu sa uskutoční po sv. omšiach zbierka na dobročinné diela sv. otca.

V tomto týždni upratovanie kostola zabezpečuje rodina Tuchserová.