headerimg2018

na 11. nedeľu v období cez rok

F od 13.6. 2016 do 19.6. 2016E

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

18.00

+ rodičia František a Mária Kopeckí a starí rodičia Michal a Júlia Kopeckí

Utorok

18.00

+ manžel Ladislav Filipovič

Streda

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre sestru Kvetoslavu

Štvrtok

18.00

+ starí rodičia Michal a Mária Bučekoví a celá rodina

Piatok

18.00

+ manžel Ján Hvizd

Sobota

8.00

+ manžel a otec Karol Tuchser

Nedeľa

8.00

10.30

+ rodičia Tuchseroví a Čaputoví

Za celú farnosť

LITURGICKÝ KALENDÁR :

PONDELOK : Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Zostávajúce dni v týždni sú všednými dňami v liturgickom období cez rok.

Mladí ľudia, ktorí vo svojom živote prešli bolestnou skúsenosťou závislosti a dnes žijú v komunite Cenacolo, srdečne pozývajú na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v sobotu 25. júna 2016 v ich dome na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci. Svätú omšu bude ako hosť celebrovať apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana. Bližšie informácie o programe sú na plagáte na výveske.

V tomto týždni upratovanie kostola zabezpečuje rodina Tuchserová.