headerimg2018


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

18.00

+ Ján Vöröš, rodičia a súrodenci

Utorok

18.00

+ rodičia Štubňoví a brat Michal

Streda

18.00

+ starí rodičia Alojz a Katarína Slávikoví, ich synovia a nevesty

Štvrtok

18.00

+ rodičia Dadoví a sestry

Piatok

18.00

+ Mária Heribanová

Sobota

8.00

+ otec Ľudovít Štefanovský

Nedeľa

8.00

+ Magda a Štefan Heribanoví

10.30

Za celé farské spoločenstvo

LITURGICKÝ KALENDÁR :

STREDA       : Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

ŠTVRTOK   : Sv. Nerea a Achila, Mučeníkov, Sv. Pankráca, mučeníka, ľubovoľná spomienka

PIATOK       : Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka

SOBOTA       : Sv. MATEJA, APOŠTOLA, Sviatok

Mesiac máj mesiacom mariánskej úcty. Pred sv. omšou sa modlievame pobožnosť Loretánskych litánií.

Prvoprijímajúce deti budú mať nácvik v sobotu 14.5. o 11.00 vo farskom kostole.

Na budúcu nedeľu 15. mája 2016 sa v Bazilike v Šaštíne koná púť pri príležitosti slávnosti Zoslania Ducha Svätého, na ktorú na Turíčny pondelok nadviaže púť seniorov a chorých. Sväté omše budú v Šaštíne slúžiť naši otcovia biskupi Mons. Stanislav Zvolenský (v nedeľu) a Mons. Jozef Haľko (v pondelok).

V tomto týždni sú letné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah letných kántrových dní : Prosby za jednotu kresťanov  alebo za duchovné povolania.

Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, ( teda na budúcu nedeľu) môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

V tomto týždni upratovanie kostola zabezpečujú Marcela Kardošová a Eva Bubeníková.